Skip to content

Turisme i Ciutat


Dijous 14 de Novembre / 18:30 hores / Sala Capitular del CCCC 

 

Taula de debat. Reflexions compartides al voltant del turisme, la ciutat i la imatge.

18:30 Documental «La imagen del turismo». Producció de la Universidad Europea de Valencia.
 
Mitjançant la narrativa visual d’escenes, retallades, fets i esdeveniments (des dels anys ‘60 fins
als nostres dies i a través de la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme i l’art) es descriu com ha
influït el fenomen de la turistització en el disseny i gestió de la ciutat. Es planteja una
visualització col·lectiva que té per objecte situar als assistents en un estat de la qüestió comuna
entorn de la construcció i idea de turisme.
 
19:00 Taula de debat: «Imaginaris col·lectius. El fenomen turístic en la construcció de la ciutat»
A partir del documental “La imagen del turismo” s’activa el debat que té per objecte trobar
respostes (i obrir preguntes) entorn del fenomen turístic. La sessió se centra en establir unes
pautes mínimes per a un turisme de convivència, posant sobre la taula l’espai públic i les
noves tipologies turístiques, i, ajudant tot això, a repensar el paper dels centres històrics com a
marca turística i espai d’identitat urbana.
 

Convidat expert: Eloy Fernández Porta.
Escriptor i Assajista. Doctor en Humanitats i professor de Teories de la Cultura i Art Contemporani. Els seus llibres han sigut traduïts a l’anglés, francés i portugués i reconeguts amb el Premi Anagrama i Premi Ciutat de Barcelona d’Assaig.  (Afterpop, Homo Sampler, €RO$, Emociónese así, etc.)

Participants posicionats: Estudiants d’Arquitectura – MUAh UE (Alexandra Antonioni, Cristina
Clemente, Javier Martínez)
Estudiants del Màster en Fotografia UPV (Alejandro Robaina, Pilar Mompó).

Col·labora:

2019 Turisme i Ciutat