Skip to content


 Sant Vicent 
de la Roqueta


Diumenge 17 de Novembre / 11:00h / Carrer de l’ermita, 1

Consolidació estructural del monestir de Sant Vicent de la Roqueta.

Una visita guiada per la intervenció de consolidació estructural, no finalista, de l’antic Monestir de S. Vicent Mártir que estava en ruïnes.
El Monestir és de propietat municipal (no la seua església), després de la seua adquisició en 1973 i sobre ell es van realitzar intervencions prèvies, com dues campanyes parcials d’excavacions arqueològiques i una fitació generalitzada d’aquest, amb un pilotatge urgent de la torre campanar del Convent del XIX. El procés d’intervenció està previst que continue, després de la consolidació efectuada, amb una campanya general d’excavacions arqueològiques en el seu interior i, una vegada decidit el seu ús públic, amb les obres de rehabilitació que corresponguen.

+info

Amb la col·laboració del CTAV 

2019. Patrimoni i Espai Públic