Visita al Centre de control del Cicle Integral de l’Aigua i al depòsit de tempestes subterrani

 

Visites guiades

Dissabte 10 de Novembre

11:00 a 14:00 (Visites de 30 minuts)   Av. Del Mediterrani, 34

Visita al Centre de control del Cos i Depòsit de tempestes

 

Se visitarà el Centre de Control del Cicle de l’Aigua i el depòsit de tempestes subterrani d’Eugenia Viñes per a conèixer com és i com funciona la ciutat baix terra.

València disposa d’unes infraestructures per a l’evacuació de les aigües residuals urbanes (servei bàsic per a la salut de les persones) i les pluvials; les aigües són conduïdes per els col·lectors de diferents diàmetres al llarg de tota la ciutat, passant per estacions de bombament i acabant a una depuradora, on són tractades segons exigències de la normativa europea abans de ser abocades a un llit públic.

Aquestes infraestructures consten de 1450 km de clavegueram, 56000 pous de registre, 72000 embornals i 7 depuradores de les quals dos són metropolitanes.

El cost del manteniment d’aquestes infraestructures està al voltant de 10 milions d’euros a l’any i disposa d’una dotació de 140 persones.